Commentum Forlag AS

oppslaatbok

Commentum Forlag har sitt hovedkontor i Sandnes kommune. Grafisk produksjon, samt utgivelse av bøker, er våre viktigste arbeidsområder.

Selskapet ble etablert i 2000. Forlaget skal i første rekke utgi historiebøker og annen litteratur om Sandnes og Rogaland, i andre rekke tilby tradisjonelle forlagstjenester.

Commentum Forlag har tilhold i Forlagshuset, Gamleveien 87 på Forus (Sandnes kommune). Følg Rv. 44 til bygrensen/bomstasjonen. Forlagshuset er en rød bygning like ved veien.

Commentum Forlag er medlem av Den norske Forleggerforening.

Slik kommer du i kontakt med oss

COMMENTUM FORLAG AS
Gamleveien 87
4315 SANDNES

Tlf. 51961240
Fax 51961251

E-post post@commentum.no